And nothing else matters...? czyli o flow

Kiedy ludzie czują się najbardziej szczęśliwi? Okazuje się, że wtedy, gdy doświadczają poczucia flow. A co to takiego?


And nothing else matters...? czyli o flow

Flow odczuwamy, gdy jakaś czynność:


  • skupia całą naszą uwagę, pochłania koncentrację

  • daje poczucie konkretnego celu

  • zaburza poczucie czasu – czas wydaje się płynąć wolniej lub też szybciej niż zwykle

  • jest sama w sobie satysfakcjonująca

  • nie męczy, przychodzi z łatwością

  • znajduje się pod naszą kontrolą

  • nie wywołuje u nas stresu, presji; nie jest ani zbyt wymagająca, ani też nużąca – to bardzo istotny punkt! Jeśli czynność jest zbyt wymagająca w stosunku do naszych umiejętności, wywołuje raczej stres i strach. Z drugiej strony, jeśli nasze umiejętności są wyższe niż wymagane do wykonania danego zadania, będzie ono po prostu nudne

Z pewnością każdy z nas jest w stanie znaleźć przykład znalezienia się w flow, jeśli nie u nas samych, to być może u innych (np. u dzieci bez granic pochłoniętych zabawą).


Czy poczucia flow może doświadczać każdy?


Niektóre cechy osobowości sprzyjają osiąganiu tego stanu. Osoby neurotyczne na przykład będą miały większą trudność w osiągnięciu flow. Osoby sumienne z kolei mają tu łatwiej.

Okazuje się również, że szczęście w stanie flow odczuwamy jeszcze intensywniej, jeśli przeżywamy je w towarzystwie. A zatem something else does matter ;)

 

Dla zainteresowanych:

Bardzo ciekawa wizualizacja procesu flow https://www.youtube.com/watch?v=8h6IMYRoCZw

Wykład autora koncepcji flow, Mihaly’la Csikszentmihalyi’ego https://www.youtube.com/watch?v=fXIeFJCqsPs#action=share


 

Źródła:

Ullén et al., 2012, Proneness for psychological flow in everyday life: Associations with personality and intelligence, Elsevier Vol. 52, Issue 2

Nakamura et al., 2009, Flow theory and research in: Oxford Handbook of Positive Psychology, Oxford University Press

Walker, 2010, Experiencing flow: Is doing it together better than doing it alone?, The Journal of Positive Psychology, Vol. 5

https://positivepsychology.com/mihaly-csikszentmihalyi-father-of-flow/

https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_%28psychology%29

https://www.verywellmind.com/what-is-flow-2794768